Przetwarzanie danych osobowych

Nasza witryna korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.

Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.

Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.

Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Optyczne.pl

Poradniki

Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom

27 listopada 2009
Adobe Creative Team Komentarze: 3

6. Korzystanie z flag i ocen

Filtry Attribute (atrybut) na pasku filtra pozwalają wyszukiwać i sortować obrazy według różnych atrybutów, na przykład flag i ocen.
  1.Na pasku filtra wybierz Attribute (atrybut) spośród opcji Library Filter (filtr biblioteki). Pasek filtra zostaje rozwinięty i wyświetla teraz kontrolki sortowania obrazów według statusu flagi, oceny w gwiazdkach, kolorowych etykiet, statusu kopii oraz dowolnej kombinacji tych atrybutów.
  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen

Dodawanie flag do obrazów

Przypisywanie flag w celu oddzielenia dobrych zdjęć od tych nieudanych to dobry sposób na rozpoczęcie porządkowania zestawu fotografii. Obraz można oflagować jako Pick (udane) (Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen), Reject (nieudane) (Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen) lub pozostawić nieoflagowany (Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen).
  1. Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny, naciśnij klawisz T.

Uwaga
W widokach Grid (siatka) i Loupe (lupa) znajdziesz narzędzia dodające oceny, flagi i kolorowe etykiety na pasku narzędzi. W widokach Compare (porównanie) i Survey (inspekcja) możesz zmienić te atrybuty za pomocą kontrolek umieszczonych pod obrazami. Zaznaczony obraz możesz także oflagować, wybierając jedną z opcji z menu Photo/Set Flag (zdjęcie/ustaw flagę).


----- R E K L A M A -----

  2. Kliknij trójkąt przy prawej krawędzi paska narzędzi i aktywuj opcję Flagging (oflagowanie). Na pasku pojawiają się przyciski Flag As Pick (oflaguj jako udane) i Flag As Reject (oflaguj jako nieudane).
  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen


  3. W panelu Folders (foldery) zaznacz folder Lesson 5. W widoku siatki zaznacz fotografię zasuszonej paproci (DSC_0025.jpg). Jeśli aktywowałeś opcję Flags (flagi) w oknie dialogowym Library View Options (opcje przeglądania biblioteki), w lewym górnym rogu miniatury zobaczysz ikonkę szarej flagi, która oznacza, że tego obrazu nie oflagowano. W razie potrzeby przenieś wskaźnik myszy nad komórkę obrazu, aby zobaczyć ikonkę; możesz też odznaczyć opcję Show Clickable Items On Mouse Over Only (wyświetl ikony dopiero po wskazaniu kursorem myszy) w oknie dialogowym Library View Options.

  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen


  4. Aby zmienić status zdjęcia na oflagowane, kliknij przycisk Flag As Pick (Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen) na pasku narzędzi.

Uwaga
Lightroom oferuje wiele sposobów flagowania zdjęć. Wybierz polecenie Photo/Set Flag/Flagged (zdjęcie/ustaw flagę/oflagowane) lub naciśnij klawisz P. Kliknij ikonę flagi w lewym górnym rogu obrazu, aby zmieniać status między Unflagged (nieoflagowane) i Pick (udane). Aby oflagować obraz jako nieudany, wybierz Photo/Set Flag/Rejected (zdjęcie/ustaw flagę/nieudane), naciśnij klawisz X lub kliknij ikonę flagi w rogu komórki, przytrzymując Alt (Mac: Option). Kolejny sposób zmiany statusu flagi to kliknięcie prawym przyciskiem z przytrzymanym klawiszem Control ikony flagi w rogu komórki i wybranie z menu kontekstowego jednej z opcji: Flagged, Unflagged lub Rejected.

  5. Zdjęcie jest teraz oznakowane ikonką białej flagi, którą widać w lewym górnym rogu komórki obrazu.
  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen


  6. Kliknij przycisk białej flagi na pasku Attribute filtra. W siatce pozostaje widoczny tylko ten obraz, który właśnie oflagowałeś. Filtr powoduje wyświetlanie wyłącznie oflagowanych obrazów z folderu Lesson 5.

  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen


  7 Kliknij przycisk szarej flagi — środkową ikonę flagi — na pasku Attribute filtra. Teraz siatka wyświetla zdjęcia oflagowane jako Picks (udane) oraz wszystkie nieoflagowane obrazy; ponownie widzimy wszystkie zdjęcia z folderu Lesson 5.

  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen

Uwaga
Polecenie Refine Photos (oddzielanie zdjęć) pozwala szybko posortować zdjęcia z wykorzystaniem flag. Wybierz Library/Refine Photos (biblioteka/oddzielanie zdjęć), a następnie kliknij przycisk Refine (oddziel). Nieoznakowane zdjęcia zostaną oflagowane jako nieudane, a status udanych zmieni się na nieoflagowane.

  8. Na pasku filtra kliknij Attribute, aby wyłączyć filtrowanie według atrybutów.

Przypisywanie ocen

Szybkim i prostym sposobem sortowania obrazów w trakcie przeglądania i oceniania ich jest przypisanie do każdej fotografii oceny ze skali od jednej do pięciu gwiazdek.
  1. W widoku siatki zaznacz pierwsze zdjęcie pałacu, noszące nazwę DSC_0008.jpg.

  2. Naciśnij cyfrę 3 na klawiaturze. Pojawia się na chwilę informacja Set Rating to 3 (ustaw ocenę na 3), a zdjęcie jest teraz oznaczone trzema gwiazdkami, umieszczonymi w lewym dolnym rogu komórki obrazu.

  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen

Uwaga
Jeśli nie widzisz gwiazdek w komórce obrazu, wybierz View/View Options (widok/opcje widoku) i upewnij się, że opcja Rating And Label (ocena i etykieta) jest aktywna wśród opcji wyświetlania komórek.

  Zmiana oceny zaznaczonego obrazu jest bardzo prosta; po prostu naciśnij inny klawisz cyfry od 1 do 5, aby przypisać odpowiednia ocenę, lub 0 w celu całkowitego usunięcia oceny.

  3. Kliknij trójkąt przy prawej krawędzi paska narzędzi i aktywuj z menu opcję Rating (ocena).

  Porządkowanie i wybieranie zdjęć w Adobe Lightroom - Korzystanie z flag i ocen


  4. Kliknij gwiazdki na pasku narzędzi, aby zmienić ocenę. Kliknij gwiazdkę bieżącej oceny, aby ją usunąć.

  Uwaga
  Możesz także przypisać ocenę, klikając gwiazdki pod miniaturą obrazu lub w panelu Metadata (metadane). Innym sposobem jest wybranie jednej z opcji z menu Photo/Set Rating (zdjęcie/ustaw ocenę) lub kliknięcie miniatury prawym przyciskiem z przytrzymanym klawiszem Control, a następnie wybranie z menu kontekstowego jednej z opcji Set Rating.

  Korzystanie z kolorowych etykiet
  Kolorowe etykiety mogą stanowić bardzo wszechstronne narzędzie organizacji pracy. W odróżnieniu od flag i ocen etykiety nie mają z góry narzuconego znaczenia; możesz przypisać do każdego koloru własne znaczenie i dostosować różne zestawy etykiet do określonych zadań. Podczas przygotowywania zadaniu wydruku możesz przypisać czerwone etykiety do zdjęć, którym chcesz się jeszcze przyjrzeć, niebieskie do tych, które wymagają retuszu, a zielonymi oznakować gotowe do drukowania. W innym projekcie kolorowe etykiety mogą wskazywać poziomy ważności fotografii.

  Przypisywanie kolorowych etykiet

  Możesz przypisywać kolorowe etykiety do obrazów, korzystając z kolorowych przycisków z paska narzędzi. Jeśli nie widzisz tych przycisków, kliknij trójkąt przy prawej krawędzi paska i wybierz z menu opcję Color Label (kolorowa etykieta). Możesz też kliknąć ikonę kolorowej etykiety wyświetlaną w komórce obrazu i wybrać odpowiednią opcję z menu. Aby przypisać do zdjęcia kolorową etykietę za pomocą poleceń menu, wybierz Photo/Set Color Label (zdjęcie/ustaw kolorową etykietę) i wybierz jedną z opcji menu — zauważysz w nim, że cztery spośród pięciu etykiet mają swoje skróty klawiszowe.

  Uwaga: Aby zobaczyć (i ustawiać) kolorowe etykiety w komórkach siatki, wybierz View/View Options (widok/opcje widoku) lub kliknij dowolną miniaturę prawym przyciskiem (Mac: kliknij, przytrzymując Control) i wybierz z menu kontekstowego View Options. Pojawia się okno dialogowe Library View Options (opcje przeglądania biblioteki). W zakładce Grid View (siatka) włącz opcję Show Grid Extras (wyświetl dodatkowe informacje w siatce). W sekcji Compact Cell Extras (ustawienia komórek kompaktowych) możesz wybrać opcję Label (etykieta) lub Rating And Label (ocena i etykieta) z menu Bottom Label (dolna etykieta) lub Top Label (górna etykieta). W ramce Expanded Cell Extras (ustawienia komórek rozszerzonych) zaznacz pole Include Color Label (dołącz kolorową etykietę).

  Edytowanie kolorowych etykiet i stosowanie zestawów etykiet

  Możesz zmienić nazwy etykiet, aby pasowały do Twojego projektu, i utworzyć oddzielne zestawy etykiet dla różnych etapów pracy.
   1. Zaznacz obraz w widoku siatki i wybierz Photo/Set Color Label (zdjęcie/ustaw kolorową etykietę). Opcje menu dla domyślnego zestawu etykiet to: Red (czerwona), Yellow (żółta), Green (zielona), Blue (niebieska), Purple (fioletowa) i None (brak). Zmodyfikuj zestaw etykiet przez wybranie Metadata/Color Label Set/Review Status (metadane/zestaw kolorowych etykiet/status recenzji). Ponownie rozwiń menu Photo/Set Color Label — zobaczysz, że jego opcje zostały zmienione na: To Delete (do usunięcia), Color Correction Needed (wymagana korekcja kolorów), Good To Use (można wykorzystać), Retouching Needed (wymagany retusz), To Print (do wydruku) oraz None (brak).

   2. Zestaw etykiet Review Status pokazuje, w jaki sposób możesz przypisać własne nazwy etykiet, aby łatwiej porządkować obrazy. Możesz wykorzystać ten zestaw jako punkt wyjścia do utworzenia własnych zestawów. Wybierz Metadata/Color Label Set/Edit (metadane/zestaw kolorowych etykiet/edytuj). Pojawia się okno dialogowe Edit Color Label Set (edytuj zestaw kolorowych etykiet).

   3. Zaznacz tekst To Delete obok czerwonej kropki i wpisz w jego miejsce Wymagane kadrowanie. Z menu Preset (zestaw) wybierz opcję Save Current Settings As New Preset (zapisz bieżące ustawienia jako nowy zestaw), po czym wpisz Moja recenzja w oknie dialogowym New Preset (nowy zestaw). Kliknij Create (utwórz), a następnie Change (zmień), aby zamknąć okno dialogowe Edit Color Label Set.

   4. Wybierz Photo/Set Color Label; w menu widoczna jest teraz nowa etykieta Cropping Needed. Aby usunąć zestaw etykiet lub zmienić jego nazwę, użyj polecenia Metadata/Color Label Set/Edit, a następnie wybierz opcję Delete Preset (usuń zestaw) lub Rename Preset (zmień nazwę zestawu) z menu Presets w oknie dialogowym Edit Color Label Set.

  Wyszukiwanie według kolorowych etykiet

   1. Upewnij się, że w panelu Folders (foldery) zaznaczony jest folder Lesson 5. Zaznacz wszystkie obrazy w widoku siatki lub na pasku taśmy filmowej i przypisz do nich czerwoną etykietę, klikając czerwony przycisk na pasku narzędzi.

   2. Zaznacz dwa dowolne obrazy i zmień etykietę przez kliknięcie zielonego przycisku na pasku narzędzi. Zaznacz kolejny obraz oznakowany czerwonym kolorem i kliknij wskaźnik kolorowej etykiety w jego komórce. Wybierz Retouching Needed (wymagany retusz), nazwę przypisaną w Twoim zmodyfikowanym zestawie do niebieskiej etykiety.

   3. Na pasku filtra kliknij Atribute (atrybut), aby zobaczyć kontrolki filtrowania według atrybutu. Kliknij czerwony przycisk. Obrazy z folderu Lesson 5 zostają przefiltrowane i tylko te z czerwoną etykietą są teraz widoczne w siatce. Kliknij zielony przycisk. Siatka zawiera teraz obrazy z czerwonymi i zielonymi etykietami. Ponownie kliknij czerwony i zielony przycisk, aby wyłączyć te filtry, a następnie kliknij przycisk niebieski; w siatce widoczny pozostaje tylko jeden obraz.

   4. Kliknij niebieski przycisk na pasku filtra prawym przyciskiem (Mac: kliknij, przytrzymując Control) i wybierz z menu opcję None (brak). Żaden kolorowy filtr nie jest teraz aktywny, a w siatce widać wszystkie obrazy z folderu Lesson 5. Szary przycisk na prawo od przycisków etykiet wyszukuje obrazy bez etykiet (w tym folderze nie ma takich).

   5. Zaznacz obraz z niebieską etykietą, po czym rozwiń panel Metadata (metadane) w prawej grupie paneli. Mniej więcej w połowie wysokości tego panelu poniżej pozycji Rating (ocena) znajduje się pole tekstowe Label (etykieta). Jak widzisz, etykieta zaznaczonego zdjęcia nosi nazwę Retouching Needed. Zaznacz ten tekst i wpisz w jego miejsce Kadrowanie i retusz. Naciśnij Enter (Mac: Return). Miniatura zaznaczona widoku siatki nie ma już niebieskiej etykiety.

   6. Kliknij biały przycisk na pasku Attribute filtra. Ta kontrolka wyszukuje obrazy z etykietami użytkownika, dlatego siatka wyświetla teraz tylko jeden obraz. Kliknij biały przycisk na pasku filtra prawym przyciskiem (Mac: kliknij, przytrzymując Control) i wybierz z menu opcję None (brak). Zaznacz wszystkie zdjęcia w siatce, a następnie kliknij kolorową etykietę dowolnej miniatury — w razie potrzeby aktywuj w oknie dialogowym Library View Options (opcje przeglądania biblioteki) opcję odpowiedzialna za wyświetlanie kolorowych etykiet w siatce — i wybierz z menu None, aby usunąć etykiety ze wszystkich fotografii.

  Uwaga: Filtry Attribute, w tym filtry kolorowych etykiet, są dostępne także na pasku znajdującym się nad miniaturami taśmy filmowej.