Przetwarzanie danych osobowych

Nasza witryna korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.

Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.

Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.

Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Optyczne.pl

Aktualności

Zabytki - XXIX Międzynarodowe Biennale Fotografii

Zabytki - XXIX Międzynarodowe Biennale Fotografii
13 maja
2024 10:17

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do wzięcia udziału w XXIX edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii „Zabytki”. Jest to konkurs z pulą nagród wynoszącą 6000 zł.

INFORMACJA PRASOWA

XXIX Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI!

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zamojski Dom kultury zapraszają do udziału w XXIX edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii ZABYTKI.

Jest to konkurs z ponad pięćdziesięcioletnią historią, a uczestnicy poza prestiżem i sławą walczą o medale, nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrodę główną.
Pula nagród pieniężnych w bieżącej edycji wynosi 6000,- PLN.

Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI jest współfinansowane przez Miasto Zamość.

Regulamin konkursu XXIX MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”

 1. Organizatorzy:
  - Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Wyszyńskiego 28 a, 22-400 Zamość
  - Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
 2. Cel konkursu:
  Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytków materialnych. Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię: „ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” .
 3. Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”. Nadesłane na konkurs prace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, dostarczoną wraz z kartą zgłoszenia.
 6. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 30,- PLN dla obywateli polskich lub 8,- EUR dla cudzoziemców. Opłatę należy wnieść wyłącznie przelewem na konto organizatora:
  Bank PeKaO 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
  IBAN PL 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
  SWIFT: PKOPPLPW
  Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
  ul. Wyszyńskiego 28 a
  22-400 Zamość
 7. Każdy autor może nadesłać na konkurs maksymalnie do 5 zdjęć pojedynczych lub 1 zestaw do 5 zdjęć. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Każda nadesłana na konkurs praca musi być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji. Nie dopuszcza się wykonania montażu z wielu ujęć. Zdjęcia wygenerowane przez Sztuczną Inteligencję nie mogą być brane pod uwagę podczas oceny JURY. Każdy autor w razie wątpliwości zobowiązany jest do przedstawienia pliku RAW.
 8. Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biennale@ztf.pl. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG, rozdzielczość 150 dpi. Rozmiar pliku nie mniejszy niż 2750 × 1850 px. Każdy plik powinien posiadać wielkość maksymalnie do 5 MB. Każdy plik zawierający zdjęcie musi posiadać nazwę w postaci:
  NAZWISKO_IMIE__TYTUL_PRACY__NUMER_PRACY_W_KARCIE_ZGLOSZENIA.JPG
 9. Do zgłoszonych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Plik zawierający kartę zgłoszenia musi mieć nazwę w postaci:
  NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_ZGLOSZENIE.DOC
  lub
  NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_ZGLOSZENIE.PDF
 10. Do zgłoszonych prac należy dołączyć potwierdzenie wniesienia zapłaty za udział w konkursie (dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego). Plik zawierający potwierdzenie zapłaty musi mieć nazwę w postaci:
  NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.PDF
  lub
  NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.JPG
 11. Oceny prac dokona jury konkursu. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę pokonkursową zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych.
 12. Nagrody:
  Jury ma prawo przyznać następujące nagrody główne:
  I nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
  II nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
  III nagroda = album oraz nagroda pieniężna.
  Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia.
  Pula nagród pieniężnych wynosi 6.000,- PLN. Nagrody będą wypłacone w PLN lub równowartość w EURO według średniego kursu NBP.
 13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 z późn. zm.).
 14. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora. Autor zdjęcia udziela bezpłatnej, bezterminowej zgody na ekspozycję zdjęć na dowolnych polach eksploatacji w celach promocji konkursu.
 15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
 16. Każdy autor prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w informacji zgłoszeniowej adres email.
 17. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
 18. Terminy w konkursie:
  - nadsyłanie prac do: 31 X 2024 roku;
  - zawiadomienie o decyzji jury do: 21 XI 2024 roku;
  - wystawa pokonkursowa: grudzień 2024 (Galeria Fotografii RATUSZ w Zamościu)
 19. Informacje uzupełniające:
  - komisarz konkursu: Wojciech Kapuściński, email: mbfz@o2.pl
  - pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: biennale@ztf.pl
  - informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie organizatora: www.ztf.pl


Komentarze czytelników (0)
  Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

  Bądź pierwszy!

  Napisz komentarz
Napisz komentarz

Komentarz można dodać po zalogowaniu.


Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.