Przetwarzanie danych osobowych

Nasza witryna korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.

Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.

Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.

Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Optyczne.pl

Partnerzy


Poradniki

Filtry w Photoshopie

18 września 2009

5. Oświetlenie i rendering

Procesy renderowania są zazwyczaj kojarzone z programami do projektowania 3D, ale Photoshop posiada ukryte możliwości renderowania kształtów trójwymiarowych i tekstur. Niektóre z tych efektów wykorzystują mapy teksturowe, których wiele znajduje się w folderze Presets (Ustawienia) po instalacji programu.

Brakujący filtr 3D Transform (Przekształcenie 3D)
Filtr 3D Transform (Przekształcenie 3D) nie jest już standardowo instalowany z Photoshopem. Nie oznacza to, że w ogóle go nie ma. Jest on dostępny na dysku z zasobami Photoshopa i można go zainstalować przez skopiowanie go do folderu z pluginami.

Filtr Fibers (Włókna)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Filtr Fibers (Włókna) znajduje się w menu Filter/Render (Filtr/Rendering). W pewien sposób jest on podobny do filtra Clouds (Chmury). Potrafi on generować abstrakcyjne wzory włókien, co może być przydatne, gdy chcemy utworzyć naturalnie wyglądającą, włóknistą teksturę.

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering
Rysunek 10.8. Filtr Fibers (Włókna)

Lighting Effects (Efekty świetlne)

Przy właściwym stosowaniu filtr Lighting Effects (Efekty świetlne) jest czasem przydatnym narzędziem do generowania tekstur, obiektów trójwymiarowych i wypełnień światłem. Jest dostępny od dłuższego czasu w Photoshopie. Jego niewielkie okienko podglądu koniecznie powinno być zaktualizowane do rozmiaru obszaru podglądu w innych modalnych oknach dialogowych. Pomimo braku odpowiedniego podglądu, wciąż jednak jest on przydatny. Na kilku kolejnych stronach pokażę, jak można go wykorzystać do renderowania kurtyny przypominającej teatralną na podstawie zwykłej pary zasłon i sprawić, aby wyglądała jak podświetlona przez rząd świecących z dołu reflektorów scenicznych. W tym kursie pokażę również, jak można wykorzystać jeden z kanałów koloru obrazu, by działał jako mapa tekstury, dzięki czemu oświetlenie będzie wydawało się uwypuklać materiał kurtyny.

1. W tym przykładzie chciałem zastosować filtr Lighting Effects (Efekty świetlne) dla fotografii jasnych zasłon w celu dodania renderowanego światła, dzięki czemu przypominałyby kurtynę teatralną

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

2. Zastosowałem opcję Convert for Smart Filters (Konwertuj na inteligentne filtry) do warstwy tła i umieściłem nad nią warstwę dodającą zarysy reflektorów scenicznych

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

3. Zaznaczyłem warstwę obiektu inteligentnego i wybrałem z menu Filter/Render/Lighting Effects (Filtr/Rendering/Efekty świetlne). Rozpocząłem od dodania jednego reflektora na środku obrazu. Podgląd jest naprawdę niewielki w porównaniu z większością innych filtrów w Photoshopie, ale widać w nim mniej więcej efekt wyjściowy. Można ustawić kolor każdego światła, klikając próbkę koloru, co powoduje otwarcie próbnika kolorów. Jako rodzaj światła wybrałem Spotlight (Punktowe). Aby zmienić pozycję źródła światła lub zmienić szerokość rozproszenia, można przeciągnąć jeden z czterech uchwytów. Korzystając z tego filtra, zazwyczaj rozpoczynam od dopasowania pozycji uchwytów, a następnie koryguję ustawienia Intensity (Intensywn.) i Focus (Skupienie), aby ustalić żądaną charakterystykę światła. Następnie za pomocą suwaka Exposure (Ekspoz.) dopasowałem jasność światła i na koniec skorygowałem suwak Ambience (Otoczenie), aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt oświetlenia otoczenia

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

4. W celu dodania kolejnych świateł można albo przeciągnąć ikonę żarówki (zaznaczoną na rysunku) do obszaru podglądu, albo przeciągnąć jedno z istniejących świateł, trzymając naciśnięty klawisz Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(Mac) Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(PC), aby utworzyć kopię światła. Jak widać, skopiowałem pierwsze światło dwukrotnie, aby utworzyć efekt trzech świateł skierowanych w górę. Jeżeli tworzysz podobny efekt i chcesz skorzystać z niego w przyszłości, kliknij przycisk Save… (Zapisz…), aby zapisać efekt jako wstępne ustawienie

Jedną z wyjątkowych technik, które można wykorzystać w oknie dialogowym Lighting Effects (Efekty świetlne), jest możliwość wykorzystania kanału koloru lub kanału alfa jako mapy tekstury. W przedstawionym poniżej oknie dialogowym wybrałem kanał Green (Zielony) jako Texture Channel (Kanał tekstury). Zaznaczyłem opcję White is high (Biel podniesiona) i ustawiłem wysokość tekstury na 25%. Wyższa wartość spowoduje utworzenie bardziej wyrazistej tekstury

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

5. Oto ukończona wersja, w której zwykłe zasłony zostały oświetlone za pomocą filtra Lighting Effects (Efekty świetlne). Kliknąłem dwukrotnie ikonę ustawień tego filtra w celu otwarcia okna dialogowego Blending Options (Opcje mieszania), w którym ustawiłem krycie na 66% i tryb mieszania na Lighten (Jaśniej). W celu ukończenia zdjęcia zaznaczyłem warstwę z reflektorami i dodałem warstwę efektu zewnętrznej poświaty, aby renderowana scena miała specyficzną atmosferę, a także dodałem złocisty wzorek

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Clouds (Chmury) i Difference Clouds (Chmury różnicowe)

Ten filtr generuje wzorek chmur, wypełniający cały obszar obrazu (lub obszaru zaznaczonego), wykorzystując kolory narzędzia i tła. Wzór chmur zmienia się przy każdym zastosowaniu filtra, więc jego powtórne użycie (Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i renderingFiltry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(Mac) Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i renderingFiltry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(PC)) utworzy nowy obraz chmur. Jeżeli przytrzymasz naciśnięty klawisz Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(Mac) Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(PC) podczas stosowania filtra Clouds (Chmury), efekt zostanie wzmocniony. Efekty zastosowania filtra Difference Clouds (Chmury różnicowe) kumulują się. Jednokrotne jego zastosowanie powoduje utworzenie wzoru chmur na podstawie odwróconych wartości kolorów. Powtórne użycie tworzy chmury na podstawie pierwotnych kolorów itd., ale po każdym zastosowaniu filtra kontrast wygenerowanego obrazu jest większy.

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering
Rysunek 10.9. U góry — przykład zastosowania filtra Render/Clouds (Rendering/Chmury), a na dole — Render/Difference Clouds (Rendering/Chmury różnicowe)

1. Oto interesujący sposób tworzenia ramki o nierównych krawędziach za pomocą filtra Clouds (Chmury). Otworzyłem obraz, utworzyłem nową, pustą warstwę oraz wybrałem z menu Select All (Zaznacz/Wszystko), a następnie Select/Modify/Border (Zaznacz/Zmień/Brzeg) i wpisałem liczbę pikseli na tyle dużą, aby utworzyć ramkę o odpowiednim rozmiarze

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

2. Następnie wtopiłem zaznaczenie w niewielkim procencie. W tym przykładzie utworzyłem ramkę o szerokości 60 pikseli i wtopiłem ją o 10 pikseli. Przywróciłem domyślne ustawienia kolorów narzędzia i tła, a następnie wybrałem z menu Filter/Render/Clouds (Filtr/Rendering/Chmury)

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

3. Utworzyłem kolejną pustą warstwę i przy wciąż aktywnym zaznaczeniu wypełniłem jego obszar czernią, a następnie ustawiłem tryb mieszania Multiply (Mnożenie)

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

4. Usunąłem zaznaczenie, scaliłem warstwy i zmieniłem tryb mieszania tej scalonej warstwy również na Multiply (Mnożenie). Zastosowałem ekstremalne ustawienia w dopasowaniu Levels (Poziomy), które wzmocniły krawędzie ramki. Na koniec na szczycie stosu warstw dodałem warstwę dopasowania Curves (Krzywe), aby dodać efekt rozdzielonego barwienia

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Lens Flare (Flara obiektywu)

Filtr Lens Flare (Flara obiektywu) prawdopodobnie jest nadużywany, ale mimo to jest on idealny przy dodawaniu realistycznego efektu flary obiektywu do obrazów wygenerowanych komputerowo, wprowadzając nieistniejące wzory kojarzone z flarą obiektywu. Zamiast stosowania tego filtra bezpośrednio do warstwy tła, wolę jednak dodawać go do nowej warstwy wypełnionej neutralną szarością przy trybie mieszania ustawionym na Overlay (Nakładka). To umożliwia mi późniejszą zmianę pozycji efektu flary. Inny sposób polega na zastosowaniu filtra do warstwy wypełnionej czernią i ustawieniu trybu mieszania na Screen (Mnożenie odwrotności).

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

1. Aby utworzyć nową warstwę wypełnioną neutralną szarością, kliknąłem z naciśniętym klawiszem Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(Mac) Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(PC) przycisk Create a new layer (Utwórz warstwę) w palecie Layers (Warstwy), wybrałem tryb mieszania Overlay (Nakładka) i zaznaczyłem opcję Fill with Overlay-neutral color (50%) (Wypełnij kolorem neutralnym dla nakładki (50% szarości))

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

2. Następnie zastosowałem filtr Lens Flare (Flara obiektywu). Pozycję punktu środkowego flary można dopasować w podglądzie w oknie dialogowym. Jeżeli klikniesz w okienku podglądu z naciśniętym klawiszem Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(Mac) Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering(PC), zostanie wyświetlone okno dialogowe Precise Flare Center (Precyzyjny środek flary), w którym można wpisać precyzyjne współrzędne środka efektu flary

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering

Filtry w Photoshopie - Oświetlenie i rendering