Przetwarzanie danych osobowych

Nasza witryna korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, a także do prawidłowego działania i wygodniejszej obsługi. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i innych witryn.

Masz możliwość zmiany preferencji dotyczących ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli więc nie wyrażasz zgody na zapisywanie przez nas plików cookies w twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.

Jeżeli nie zmienisz tych ustawień i będziesz nadal korzystał z naszej witryny, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W dokumencie tym znajdziesz też więcej informacji na temat ustawień przeglądarki i sposobu przetwarzania twoich danych przez naszych partnerów społecznościowych, reklamowych i analitycznych.

Zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Optyczne.pl

Partnerzy


Test aparatu

Samsung Galaxy S10 Plus - test aparatu

9 września 2019

6. Właściwości matrycy

Czułość matrycy

Badanie to ma na celu pokazanie zachowania fotodiod matrycy, a nie jej realnej czułości w stopniach ISO, której zgodność producenci aparatów utrzymują dla formatu JPEG. Przestrzegamy zatem przed pochopnymi osądami. Jakiekolwiek odchyłki odnotowane w tym teście nie są powodem do zmartwień, gdyż zwykle są one korygowane do wartości nominalnej przy wywoływaniu pliku RAW (w korpusie aparatu przy wytwarzaniu bezpośrednio pliku JPEG lub też przy obróbce surowego pliku w komputerze). Realne problemy dotykają jedynie tego oprogramowania zewnętrznego, które nie posiada profili dedykowanych dla różnych aparatów.

Czułość wyznaczyliśmy zgodnie z normą ISO 12232, wykorzystując metodę pomiaru ilości światła niezbędnej do saturacji poszczególnych grup fotodiod sensora. Do pomiarów użyliśmy światłomierza Sekonic.


----- R E K L A M A -----

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

Na powyższym wykresie widać, że wszystkie czułości przedstawione jako średnie wartości ze wszystkich grup senseli są poniżej wartości nominalnych. Wartości średnie są niższe o mniej niż 0.5 EV. Takie zachowanie umożliwia manipulację danymi w jasnych partiach obrazu.

Szum przetwarzania

Kolejnym pomiarem jest tzw. szum przetwarzania (ang. readout noise), czyli całościowe zakłócenia generowane przez elektroniczny tor przetwarzania danych. Ilość tego szumu nie zależy od ilości padającego światła ani czasu ekspozycji.

Szum przetwarzania wyznaczyliśmy w oparciu o serię zdjęć bez dostępu światła przy najkrótszej możliwej do ustawienia migawce. Pomiarów dokonaliśmy na surowych plikach przekonwertowanych uprzednio do 48-bitowych TIFF-ów bez demozaikowania. Dane na wykresie zostały zaprezentowane w punktach odpowiadających realnym czułościom matrycy, a wyniki odwzorowują średnią wartość z wszystkich grup senseli.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

Wyrażenie wyniku w elektronach pozwala śledzić jakość przetwarzania toru analogowo-cyfrowego. Widzimy, że przebieg pokrywa zakres wartości od 4 do 8 elektronów. Podobne wartości notowaliśmy w przypadku poprzednika. W idealnie pracującej matrycy wykres powinien być linią prostą, ze wszystkimi wartościami dla różnych czułości ISO na tym samym poziomie. Tu widzimy, że oprogramowanie przetwornika ADC zmienia jego charakterystykę w zależności od użytej czułości.

Współczynnik konwersji i wzmocnienie jednostkowe

Poniżej przedstawiamy współczynnik konwersji (ang. conversion gain) matrycy wyznaczony dla różnych nastaw ISO. Parametr ten definiuje liczbę elektronów przypadających na jednostkę kwantyzacji przetwornika ADC (tzw. ADU, ang. ADC unit) . Analiza tych danych pozwala określić tzw. wzmocnienie jednostkowe, czyli cechę charakterystyczną każdej matrycy definiującą czułość, dla której współczynnik konwersji jest równy 1 – to znaczy wartość z przetwornika ADC pokazuje wprost liczbę przetworzonych elektronów.

Współczynnik konwersji wyznaczyliśmy w oparciu o serię zdjęć tablicy Kodak Q-14. Pomiarów dokonaliśmy na surowych plikach przekonwertowanych uprzednio do 48-bitowych TIFF-ów bez demozaikowania. Dane na wykresie zostały zaprezentowane w punktach odpowiadających realnym czułościom matrycy, a wyniki odwzorowują średnią wartość z wszystkich grup senseli.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Z wykresów odczytać możemy, że punkt wzmocnienia jednostkowego wypada dla ISO 726 (czyli odrobinę poniżej nastawy aparatu ISO 800). Wygląda zatem na to, że dopiero nastawa ISO 800 uzyskiwana jest na drodze programowej. Dla najniższej czułości na jedną jednostkę kwantyzacji przetwornika ADC przypada 17 elektronów. Daje to pojemność studni potencjałów (ang. full well capacity) na niezbyt wysokim poziomie 17 ke.

Szum całkowity

Pomiar szumów matrycy wykonujemy na zdjęciach tablicy Kodak Q-14, korzystając z programu Imatest. Odpowiednie wykresy znajdują się poniżej.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

Przebiegi dla poszczególnych składowych są zasadniczo gładkie i nie obserwujemy niczego niepokojącego, co mogłoby sugerować odszumianie surowych plików.

Aby ukazać, jak wartości wyznaczonego szumu przekładają się na obraz, prócz wykresów prezentujemy tabelkę z fragmentami zdjęć (w skali 1:1) naszej scenki oraz pól nr 3 i nr 11 tablicy Kodak Q-14. Zdjęcia wykonaliśmy korzystając z obiektywu 4.3 mm.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

By porównać uzyskane próbki z innymi aparatami, należy wybrać z rozwijanych list odpowiednie modele oraz zaznaczyć czułość, dla której mają być podane wyniki. W efekcie poniższa tabelka zostanie zaktualizowana nowymi wycinkami scenki testowej.

Szczegółowość uzyskiwanego obrazu ciężko zestawić z P20 Pro, gdyż smartfon ten wykonuje 40-megapikselowe zdjęcia. Z kolei w porównaniu do V30 nieco lepiej radzi sobie pod tym względem telefon LG. Nie powinno to jednak dziwić również ze względu na wyższą rozdzielczość tego smartfona. Jeżeli chodzi natomiast o szum, to, podobnie jak w plikach JPEG, wyraźnie jest on obecny od ISO 400 włącznie. Ciężko natomiast zestawić S10 Plus z konkurentami – zarówno smartfon LG, jak i Huaweia od ISO 400 aplikuje wyraźne odszumianie surowych plików.

Zakres tonalny

Zakres tonalny, będący miarą liczby rozróżnianych przejść tonalnych pomiędzy skrajnymi wartościami czerni i bieli, mówi nam, jak bardzo szum redukuje jakość zdjęcia, powodując posteryzację.

Zakres tonalny wyznaczyliśmy w oparciu o serię zdjęć tablicy Kodak Q-14. Pomiarów dokonaliśmy na surowych plikach przekonwertowanych uprzednio do 48-bitowych TIFF-ów bez demozaikowania.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

Z wykresu przedstawionego powyżej możemy odczytać, że dla najniższej czułości liczba tonów wynosi 174, czyli otrzymujemy 7.4-bitowy zapis danych. To stosunkowo niewielki wynik dający jednak całkiem gładkie przejścia tonalne, bez widocznej posteryzacji. Niestety, taka sytuacja tyczy się tylko najniższej wartości ISO, bowiem zakres tonalny szybko spada do bardzo małej wartości, osiągając dla ISO 400 poziom 58 półtonów i 40 dla ISO 800.

Dynamika tonalna

Dynamikę tonalną wyznaczyliśmy w oparciu o serię zdjęć tablicy Kodak Q-13. Pomiarów wykonaliśmy na surowych plikach przekonwertowanych uprzednio do 48-bitowych TIFF-ów bez demozaikowania. Na wykresie przedstawiamy wartości zakresu tonalnego dla wysokiej, dobrej, średniej i niskiej jakości obrazu. Odpowiada to stosunkowi sygnału do szumu na poziomie 10, 4, 2 i 1.

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na 10-bitowe przetwarzanie danych. To bardzo mała wartość dająca niewielkie pole manewru przy obróbce zdjęć w komputerze. Dla bazowej czułości i najlepszej jakości obrazu zanotowaliśmy 6.2 EV. To niewysoka, choć typowa jak na smartfon wartość i jednocześnie identyczna do tej, jaką osiągnął poprzednik.

Poniżej przedstawiamy pełne wykresy SNR wygenerowane na podstawie wykonanych pomiarów dla wszystkich czułości aparatu:

Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

0 na osi OX oznacza maksymalną wartość, którą aparat może zapisać w pliku RAW. Na prawej osi OY oznaczyliśmy miejsca dla kryteriów SNR = 10, 4, 2 i 1. Przy pomocy tego wykresu każdy może oszacować dostępną dynamikę dla wybranej przez siebie minimalnej użytecznej jakości. Wystarczy poprowadzić poziomą linię wzdłuż wybranego kryterium i odczytać wartość na osi OX, dla której linia ta przecina się z wykresem dla odpowiedniej czułości. Gdy np. uznamy za kryterium minimalnej użytecznej jakości 12 dB dla ISO 800, widzimy, że dynamika przekracza nieco 5 EV.

Prąd ciemny i szum termiczny (darki)

Standardowo zdjęcia w tym teście wykonujemy w formacie RAW z najdłuższym możliwym do uzyskania czasem migawki, który w przypadku Galaxy S10 Plus wynosi 10 s.

Zdjęcia wywołujemy programem dcraw do postaci czarno-białej bez demozaikowania. Uzyskane w ten sposób pliki TIFF konwertujemy do formatu GIF, dobierając zakres w taki sposób, aby najlepiej zobrazować generujący się na matrycy szum. Przy tworzeniu histogramów oś pozioma pokazuje zakres wartości od 0 do 63. Maksymalna wartość na osi pionowej wynosi 500 tysięcy zliczeń.

RAW
ISO Dark Frame Crop Histogram
50 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
100 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
200 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
400 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
800 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy

ISO średni poziom sygnału odchylenie standardowe
50 2.213 2.019
100 1.200 1.708
200 1.531 2.219
400 2.181 3.378
800 3.798 5.799/td>

10-sekundowe darki nie dostarczą nam zbyt wielu informacji odnośnie szumu termicznego. Widzimy jednak, że rozkład zakłóceń jest dość jednorodny i nie dostrzegamy oznak bandingu. Maksimum histogramów wypada w zasadzie w zerze, a cała ich lewa część jest obcięta. Mamy zatem do czynienia z redukcją sygnału.

Szum termiczny w plikach JPEG

Na koniec tego rozdziału dla porządku prezentujemy jeszcze darki dla formatu JPG zapisanego przez aparat razem z plikami RAW użytymi w wyżej zaprezentowanej analizie.

JPEG
ISO Dark Frame Crop
50 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
100 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
200 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
400 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy
800 Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy Samsung Galaxy S10 Plus - Właściwości matrycy