Optyczne.pl

Partnerzy
proclub.pl - Profesjonalny Sklep Fotograficzny, Profesjonalny Sklep Foto, Sklep Fotograficzny, Sklep Foto, Sklep wideo, Sklep video, sprzęt Foto, sprzęt Fotograficzny, sprzęt video, sprzęt wideo, produkty fotograficzne, produkty Foto, produkty video, produkty wideo, akcesoria Foto, akcesoria fotograficzne, akcesoria video, akcesoria wideo, kamery video, kamery wideo, Aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, Lustrzanki, bezlusterkowce, obiektywy zoom, Macro, Makrofotografia, Monitory, filtry, filtry Foto, filtry fotograficzne, filtry video, filtry wideo, wypożyczalnia sprzętu Foto, CPS, Macro fotografia, warsztaty fotograficzne, szkolenia, studio fotograficzne, wyposażenie studia,  zdjęcia, fotografia, kamera gopro, Hero Black, phantom, phantom 2,  full Frame, Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Pentax, Nikon, Leica, Fujifilm, 
Lumix, Alfa, Sandisk, Hoya, Lowepro, Zoom, PowerShot, Ixus, EOS, Cinema, Legria, pełna klatka, Manfrotto, statywy, torby fotograficzne, torby Foto, torby video, torby wideo, futerały fotograficzne, plecaki fotograficzne, oświetlenie studyjne, GoPro, dji, Hero, ilce, Eizo, spiker, tamron, Zeiss, Tokina, gh4, om-d, lumix, dron, qadrotopter,  akcesoria, pen, nex, obiektywy, aparaty, kamery, zdjęcia, LensPen, Canon akcesoria, Sony akcesoria, Panasonic akcesoria, Olympus akcesoria, Leica akcesoria, Fujifilm akcesoria, Pentax akcesoria, Nikon akcesoria, GoPro akcesoria, karty pamięci.


Test aparatu

Sigma DP2 Merrill - test aparatu

17 lipca 2013

4. Optyka

Rozdzielczość

Testy rozdzielczości przeprowadzamy na podstawie zdjęć tablicy ISO12233, które są robione dla różnych wartości przysłony. Obliczenia wykonujemy zarówno dla centrum, jak i brzegu kadru, a wyniki prezentujemy w postaci wartości funkcji MTF50. Tradycyjnie pomiarom podlegały zarówno pliki JPEG, jak i surowe pliki RAW.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zacznijmy od wyników otrzymanych dla plików RAW przetworzonych przy pomocy programu dcraw.

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Charakterystyka dla centrum i brzegu kadru jest niemal identyczna – jedynie przy maksymalnym otworze przysłony widzimy niewielką różnicę w zdolności rozdzielczej. Należy stwierdzić, że zastosowany obiektyw wykazuje się równomierną pracą w całym kadrze. To duży plus. Aparat osiąga maksymalną ostrość po domknięciu już o jedną działkę przysłony i wynosi 2200 linii na wysokość kadru (LWPH). Biorąc pod uwagę poziom przyzwoitości, który dla tego aparatu wynosi 1300 linii, nie możemy nic złego powiedzieć o tym obiektywie. Wyniki ostrości są bardzo dobre. Brawa!

Spójrzmy na przebieg funkcji MTF dla składowych poziomej i pionowej dla plików RAW (wykres zostanie odświeżony po zaznaczeniu odpowiedniej wartości przysłony i wybraniu składowej poziomej lub pionowej). Krzywa czerwona pokazuje przebieg dla surowego i niewyostrzonego pliku, a niebieska dla standardowego wyostrzania (R=2).

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Profil poziomy: f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16
Profil pionowy: f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Podobnie jak w przypadku DP1M, tak i w opisywanym aparacie wykresy doskonale obrazują to, z czego słynie sensor Foveona, czyli ostrość. Brak potrzeby stosowania filtra dolnoprzepustowego powoduje, że odpowiedź w częstotliwości Nyquista sięga 26% niezależnie od tego, na którą składową spojrzymy. Oznacza to, że astygmatyzm jest naprawdę niewielki.

Poniżej zamieszczamy wyniki pomiaru rozdzielczości przeprowadzonego na plikach JPEG, który wykonaliśmy z wyostrzaniem ustawionym na minimalną wartość. Wykres prezentuje wyniki dla centrum i brzegu kadru.

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Charakterystyka oraz wyniki w granicach błędu są tożsame z tymi z analizy plików RAW, co oznacza, że przy minimalnej nastawie wyostrzania aparat rzeczywiście aplikuje bardzo słabą korekcję, o ile w ogóle ona zachodzi.

Na zakończenie tej części rozdziału prezentujemy wycinki zdjęć tablicy testowej (w formacie JPEG) w skali 1:1 z okolic centrum kadru dla maksymalnej i minimalnej rozdzielczości.

f/4
Sigma DP2 Merrill - Optyka
f/16
Sigma DP2 Merrill - Optyka

Aberracja chromatyczna

Przypomnijmy, że w naszej ocenie wartości aberracji wykraczające ponad 0.15% są uznawane za bardzo silne i widoczne na zdjęciach. Wyniki w przedziale 0.08–0.14% uznajemy za umiarkowane, a w zakresie 0.04–0.08% za nieznaczące. Poniżej 0.04% możemy potraktować aberrację jako znikomą, czyli trudno dostrzegalną.

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Aberracja w całym zakresie przysłon utrzymuje się na niskim poziomie, zatem jest praktycznie niewidoczna na zdjęciach.

Spójrzmy, co kryją w sobie pliki RAW.

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Niezależnie od użytej przysłony wyniki pomiaru aberracji mieszczą się w kategorii, którą określamy jako znikomą. Na obrazie zatem aberracja będzie trudno dostrzegalna. To bardzo dobry sygnał, świadczący o tym, że aparat doskonale koryguje tę wadę. Kolejny raz konstruktorom należą się brawa!

W tabelce poniżej prezentujemy w skali 1:1 wycinki zdjęć tablicy testowej przedstawiające krawędzie czerni i bieli z najwyższym i najniższym poziomem aberracji chromatycznej według wyników otrzymanych dla surowych plików wywołanych programem SPP.

f/4 f/16
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka

Dystorsja

Wada ta dla obu formatów plików (RAW i JPEG) osiąga wartość −1%, zatem możemy uznać, że mamy do czynienia z niewielką dystorsją beczkową.

Sigma DP2 Merrill - Optyka

Koma i astygmatyzm

Koma w aparacie DP2M jest dobrze korygowana. Nie można mieć większych zastrzeżeń do wyglądu punktowego źródła światła ani w centrum, ani w rogu kadru.

centrum rog
f/2.8
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka
f/5.6
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka

Obiektyw nie cierpi też na astygmatyzm. Pomiar wykazał wadę na poziomie 4% – co uznajemy za wynik pomijalny.

Winietowanie

Pomiary winietowania wykonaliśmy na plikach JPEG oraz RAW. Otrzymane wyniki prezentujemy w tabelce poniżej.

JPEG RAW
f/2.8 39.5% (−1.45 EV) 39.6% (−1.46 EV)
f/4 23.3% (−0.767 EV) 26.3% (−0.881 EV)
f/5.6 20.9% (−0.678 EV) 26.3% (−0.88 EV)
f/8 20.2% (−0.651 EV) 26.4% (−0.886 EV)
f/11 19% (−0.61 EV) 26.5% (−0.89 EV)
f/16 18.4% (−0.588 EV) 26.7% (−0.898 EV)

Wyniki pokazują, że winieta utrzymuje się w całym zakresie przysłon na poziomie średnim, a dla największego otworu względnego osiąga wartość dużą. Nie przynosi to chluby konstruktorom. Dużym minusem jest fakt, że domykanie przysłony nie bardzo ratuje sytuację. Powyżej f/2.8 trudno doszukać się jakiejkolwiek zmiany w wartości winiety.

Dla plików JPEG widzimy, że aparat stosuje drobną korektę dla wszystkich wartości przysłon, z tym że jest ona najmniejsza (lub zerowa) przy pełnym otworze względnym, a największa przy mocno domkniętym obiektywie.

JPEG RAW
30 mm
f/2.8 f/2.8
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka
f/4 f/4
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka
f/5.6 f/5.6
Sigma DP2 Merrill - Optyka Sigma DP2 Merrill - Optyka

Odblaski

Przypomnijmy, że obiektyw DP2M składa się z 8 soczewek ułożonych w 5 grupach, czyli posiada aż 10 powierzchni potencjalnie powodujących odblaski na wynikowej fotografii. I faktycznie, całkiem łatwo wywołać takie zakłócenia obrazu, szczególnie gdy domkniemy przysłonę. Widoczne kolorowe i symetryczne artefakty wokół źródła światła prawdopodobnie są wynikiem wielokrotnego odbicia światła od powierzchni matrycy – to znak, że jakość powłok na soczewkach od strony sensora nie jest na wysokim poziomie.

f/2.8
Sigma DP2 Merrill - Optyka
f/16
Sigma DP2 Merrill - Optyka

Przebarwienia nie są wprawdzie tak niszczycielskie, jak wypalenia w przypadku DP1M, ale bez wątpienia psują obraz. Wraz z domykaniem przysłony skala zniszczeń rośnie. W obu aparatach zjawisko to (przebarwienia i wypalenia) jest na podglądzie ekranowym słabo widoczne, co utrudnia weryfikowanie jakości zdjęcia.

Sigma DP2 Merrill - Optyka
Sigma DP2 Merrill - Optyka